De volkspelen

De aanwezige* volksspelen/xl spelen/gezelschapsspelen mogen vrij gespeeld/gebruikt worden. *Het assortiment volksspelen kan verschillen naargelang de beschikbaarheid.

Na het verlaten van de zaal moeten alle stukken van de volksspelen terug bij de juiste spelen liggen. De gezelschapsspelen moeten volledig zijn en terug in hun doos of op de daar voorziene plaats liggen.

 

Na het feest

De zaal dient veegschoon achtergelaten te worden. De stoelen waar mogelijk op de tafels geplaatst. Alle gebruikte materiaal, inclusief tafels en stoelen moeten schoongemakt worden. De afwas dient zindelijk te zijn gedaan. Schade, diefstal of het niet netjes achterlaten van de zaal wordt in rekening gebracht.

 
2.12.0.0

Aantal personen

Definitief aantal personen ten laatste 48u op voorhand door te geven en gelden als minimum aantal aagerekend

 
2.12.0.0